Företag & organisationer

Här kan du läsa vad traineeprogrammet Higher Ambition kan betyda för ditt företag eller din organisation.

Higher Ambition för företag

Hösten 2019 startar en ny omgång av Higher Ambition Program, ett Graduate Trainee Program som skall skapa möjligheter för de mest ambitiösa studenterna att bygga sin professionella karriär i Värmland. Samtidigt skall vi lösa utmaningen med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Ambitionen är att vårt program skall rankas topp 10 i Sverige inom fem år, i konkurrens med de stora företagens etablerade traineeprogram.

Är du intresserad att vara värdföretag/-organisation för 1-3 traineer?

Kontakta Maja Hedin, maja.hedin@effect.se eller 072-179 81 41.

Just nu pågår rekrytering av företag och organisationer som behöver stärka upp med framtidens ledare eller specialister. Vi vänder oss till organisationer och branscher som tror att ett modernt nyfiket ledarskap och fokus på förmågan att skapa socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde blir framgångsfaktorer för att öka konkurrenskraften i framtiden.

Grundläggande idé och plattform för Higher Ambition Graduate Trainee Program

 • Fokus på Modernt Ledarskap med avstamp i Hållbarhet – Socialt, miljömässigt, ekonomiskt
 • Syfte att bygga relationer – mellan traineer, mellan traineer och Värmländskt näringsliv och förvaltning, mellan värdorganisationer.
 • Lära av varandra – studiebesök hos flera deltagande företag/organisationer är en viktig del.
 • Ledare från deltagande företag/organisationer medverkar i programmet (inspirerar, delar med sig av kunskap och erfarenheter)
 • Erfarna utbildare, toppföreläsare och inspiratörer i utbildningsprogrammet
 • Flera forum och aktiviteter (digitala och Face2face) som möjliggör starkare relationer och utökat nätverk

Vilka kan bli värdföretag/-organisationer?
Egentligen vilka som helst. Det vi tittar på i urvalet är att de skall kunna erbjuda relevanta uppgifter till traineen/-erna och vara en bra arbetsgivare. Det är viktigt för alla inblandade parter att Higher Ambition Program blir i absolut toppklass för både traineer och värdföretag/-organisationer. Vi eftersträvar en spännande mix av företag, organisationer, branscher och traineetjänster för att vi tillsammans skall skapa ett attraktivt program.

Vad får företaget/organisationen?
Förutom ambitiösa traineer får medlemmarna i konsortiet också stöd och hjälp inför och under programmet. Effect Management designar, koordinerar och genomför programmet i sin helhet men ni står för att skapa bra arbetsdagar och möjlighet till utveckling i er organisation.

Effect kommer att hantera ansökningsprocessen. Ni får exempelvis hjälp med mallannonser, vi gallrar och sorterar ansökningar och vi gör den första bruttomatchningen. Vi kommer att presentera runt 1-3 kandidater för er som vi tror passar bäst. Ni kan även få hjälp med traineeavtal mm om det behövs.

I tillägg till detta kommer vi också att skapa forum där vi som är värdföretag/-organisationer får möjlighet att dela erfarenheter, lyfta utmaningar och föra samtal om kompetensförsörjning och relaterade områden.

Kan vi söka specialister?
Ja. Vi kommer att fokusera på modernt ledarskap för framtidens ledare under utbildningsdelen, men även specialister kommer att få ut mycket av detta och några kanske till och med kan växa in i ledarrollen framöver.

 

Viktiga datum
Våren 2019- ansökan till höstens start av Higher Ambition Program är öppen
Hösten 2019 – En ny omgång av Higher Ambition Program startar

Just nu sker rekrytering av värdföretag & – organisationer till tredje omgången av Higher Ambition Program. Effect Management ansvarar för ansökningsprocess, matchning, formalia och utbildning. Programmet startar hösten 2019 och sträcker sig över 11 månader. Programmet innebär en traineeanställning, ett gemensamt utbildningsprogram om 12-14 dagar samt sociala aktiviteter.

Vad kostar det?

För prisinfo kontakta:
Peter Rovér, peter.rover@effect.se
Maja Hedin, maja.hedin@effect.se

Fördelar

För Värmländska företag och organisationer

 • Fånga upp de mest ambitiösa studenterna från KAU
 • Långsiktig kompetensförsörjning och ledarutveckling
 • Stödja varandra när det gäller erfarenheter av traineeprogram och utveckling av talanger.
 • Nya nätverk mellan företag/organisationer
 • Attraktiva arbetsgivare för traineer med erbjudande om relevant utbildningsprogram inom ramen för traineeåret
 • Kan dela på ansvar, kostnad och behöver inte skapa egna traineeprogram
 • Får ”hjälp” med allt vad traineeanställningar innebär