Konsortiet

Om konsortiet

 

Varför ett konsortium för ett gemensamt graduate traineeprogram?
I Värmland finns inte storleken på företag och organisationer (eller inte centrala funktioner som hanterar dessa större traineeprogram) för att de var för sig ska kunna skapa högprofilerade kostnadseffektiva traineeprogram med relevant innehåll. Samtidigt är ”flödet” av studenter som går på KAU en av våra största outnyttjade tillgångar. Men idag lämnar en stor andel av studenterna på Karlstad Universitet Värmland efter examen. Därför har vi skapat ett konsortium med företag/organisationer och ett attraktivt gränssnitt gentemot studenter som tar examen på KAU eller andra universitet/högskolor.

Higher Ambition designas, koordineras och genomförs av Effect Management med stöd från och i samarbete med Region Värmland, Karlstad Kommun, Karlstad Universitet, Paper Province, Handelskammaren i Värmland, Compare, IUC Stål & Verkstad, Karlstads studentkår och andra centrala aktörer.

Kontakt:
Maja Hedin, Projektledare Higher Ambition Program, Effect Management
072-179 81 41
maja.hedin@effect.se 

 

GAMLA ANNONSER
Annonser inför Higher Ambition våren 2018