Higher Ambition Program har blivit ett certifierat traineeprogram! Traineeguiden.se och Civilekonomerna ligger bakom certifieringen som belyser bra och strukturerade program, samt fungerar som en vägledning för andra arbetsgivare när det gäller innehållet i ett bra traineeprogram. Vi är naturligtvis glada och stolta över kvalitetsmärkningen och är väldigt positiva för framtiden!