Under den första utbildningsmodulen i Higher Ambition Program, som var digital, förde vi ett övergripande resonemang om vad som skapar hållbara verksamheter över tid.

Under den första dagen gästades vi av Malin Thorsén från Bright Planet AB. Malin pratade om hållbarhet utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Dagen innehöll bla reflektioner kring hållbarhetsredovisning och agenda 2030 som verktyg, hur hållbart företagande kan kopplas till affärsmöjligheter med ett antal exempel på det, och givetvis Covid-19:s påverkan på hållbarhetsarbetet.

Under den andra dagen gästades vi av Peter Rovér från Effect. Peter pratade om Globala megatrender och dess betydelse i företags- och verksamhetsutveckling. Vi reflekterade också tillsammans med Peter om värdet i att få arbetet med varumärke, värdegrund och vision att hänga samman i våra verksamheter istället för att vara separata processer.

Det var riktigt trevligt att få lära känna traineerna lite mer, även om det ”bara” var i det digitala rummet. Vårt intryck är att det är ett riktigt kompetent och roligt gäng som vi ser fram emot att jobba vidare med under året!

Ställ gärna frågor till era traineer om innehåll och upplevelse från träffarna om ni är nyfikna. Det blir också ett sätt att hjälpa dem att reflektera ett varv till kring sitt lärande från modulerna.

Mvh,

Jonas Garpe, utbildningsansvarig och Maja Hedin, projektledare.