Nu har 14 nya toppstudenter börjat sitt traineeår inom Higher Ambition Program Värmland. Det går att se dem alla och deras respektive arbetsplatser i Nya Wermlands-Tidningen den 24 oktober!