Konsortiet

Om konsortiet

 

Varför ett konsortium för ett gemensamt graduate traineeprogram?
I Värmland, Dalarna och Gävleborg finns inte storleken på företag och organisationer (eller inte centrala funktioner som hanterar dessa större traineeprogram) för att de var för sig ska kunna skapa högprofilerade kostnadseffektiva traineeprogram med relevant innehåll. Samtidigt är ”flödet” av studenter som går på våra universitet och högskolor en av våra största outnyttjade tillgångar. Men idag lämnar en stor andel av studenterna regionerna efter examen. Därför har vi skapat ett konsortium med företag/organisationer och ett attraktivt gränssnitt gentemot studenter som tar examen från universitet eller högskola i regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg. 

Higher Ambition Program designas, koordineras och genomförs av Effect Management.