Medlemssida

Som deltagande företag har du tillgång till en sida med information från programmet. Klicka här nedanför för att komma till din sida. Sidorna är lösenordsskyddadade. Om du saknar lösenord, kontakta maja.hedin@effect.se.

MEDLEMSSIDOR FÖR ARBETSGIVARE

Higher Ambitions program Värmland – start höstterminen 2020

Higher Ambitions program Gävledala – start höstterminen 2020

Higher Ambitions program Värmland – start höstterminen 2019

Higher Ambitions program Gävledala – start höstterminen 2019