Första utbildningsmodulen i Higher Ambition Program har nu gått av stapeln! Teman under dagarna var lära känna sig själv, varandra, programmet och att reflektera kring sin påbörjade karriär.

Första dagen tittade vi på programöversikten och samtalade om vad utbildningsdelen av traineeåret kommer att innehålla, och hur vi som grupp ser till att få ut så mycket som möjligt av året. Traineerna fick sedan intervjua och presentera varandra i helgrupp. Vi vill gärna att alla bekantar sig med varandra direkt och att vi får till ett generöst klimat i gruppen. Vi delade också in i mindre grupper för att jobba med problemlösning och samverkansövningar för att börja reflektera över individuella skillnader i hur vi angriper teamwork och att olikheter oftast är bra.

På eftermiddagen dag 1 gick vi igenom MBTI personlighetsinventorium för att fortsätta samtalet om likheter och skillnader i hur vi beter oss i grupp, hur vi kommunicerar, sorterar information, fattar beslut etc.

Inför första modulen hade traineerna fått läsa Roslings bok ”Factfulness”, och Peter Rovér kom in och ledde ett uppföljande samtal kring ämnet. Peter föreläste också om megatrender i samhället och resonerade om hur det påverkar våra verksamheter. Det samtalet jag tror kommer återkomma spontant under året.

Dag 2 handlade om karriär. Här fick traineerna stegvis ta sig igenom en process som handlar om att utifrån många perspektiv fundera på hur man kommer till sin rätt i jobbet. Vi började med att kartlägga och definiera personliga värderingar och reflektera kring hur de blir mötta och tillgodosedda i yrkeslivet. Därefter tittade vi på områden som intressen, kompetenser, förmågor och en del annat, för att även där fundera, diskutera och definiera hur man bäst kommer till sin rätt i sina yrkesroller på kort och lång sikt. Vi resonerade också en del om ambitioner, stress och hälsa samt vilket ansvar man själv har för allt detta i sitt yrkesliv.

När vi summerade dagarna konstaterade vi att det är en mycket trevlig och spännande grupp där alla bidragit genom att både ta och ge plats, och där det finns stor bredd i roller, utbildningsbakgrund och personligheter. Intrycket är att det finns mycket reflektion och lärande att hämta mellan traineerna, en ingrediens som kommer betyda mycket under året!

Hälsningar Jonas Garpe