Hexatronic Cables and Interconnect söker trainee inom området polymera material

Hexatronic Cables and Interconnect söker trainee inom området polymera material

Hexatronic arbetar i nära samspel med kund, produktutveckling och egen tillverkning för snabbt finna attraktiva produktlösningar. Hexatronic Cables and Interconnect vill utvecklas med dig!

Vi säljer kompletta system för installation av kommunikationsnät med fiber och koppar över hela världen. En god förståelse för användning av produkten, medvetna materialval samt effektiva tillverkningsprocesser är framgångsfaktorer för oss. Hexatronic är en världsomspännande koncern med representation bland egen produktion inte endast i Sverige utan även Nordamerika, Storbritannien och Nya Zealand.

Vi ser möjligheter för dig att fortsätta utforska material som ger produkten önskade egenskaper för en stor variation av användningsområden. Vi vill också fördjupa oss i hur vi kan bearbeta befintliga och framtida material för att förbättra våra produkters prestanda och tillverkningsbarhet. Därför letar vi efter just dig. Du, som med din kunskap, intresse och nyfikenhet kan bli en del av vårt teknik-team.

Vi tror att du:

  • Du ska ha en högskoleexamen med inriktning mot materialteknik/fysik/kemi i allmänhet och polymerer i synnerhet.
  • Du ska gärna ha erfarenhet av att jobba med försöksplanering och experiment. Du ska vara projektorienterad (sätta mål, bryta ned, arbeta i projektteam).
  • Du kommer att arbeta i olika team bestående av representanter från försäljning, produktutveckling, produktionstekniker, tekniska experter och maskinoperatörer. Det kräver en god förmåga att kommunicera ideér, planer och resultat.
  • Du kommer att arbeta nära tillverkningen och dess processer. Det betyder att idéer och lösningar måste fungera i ett industriellt sammanhang. Du behöver därför kombinera teoretiska färdigheter med praktiska utmaningar i vår tillverkning.

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Hexatronic
Inledningsvis behövs praktik och introduktion med syftet att förstå företaget och dess olika funktioner. Efterhand inriktas arbetet mer mot de material, tillverkningsprocesser och produkter som kommer att ge dig en detaljerad insikt i den mer tekniska sidan av företaget. När tiden är mogen är det dags för identifiering av förbättrings- och utvecklingsområden med avseende på material och processer. Dessa kommer att lägga grunden för det framtida arbetet. Ungefär mitt i perioden skall arbetet med ett lämpligt projekt påbörjas. Detta projekt avslutas och presenteras som en avslutande del av trainee-året.

Varför ska du välja Hexatronic?
Du kommer som anställd på Hexatronic ha stora möjligheter att utveckla och omsätta kunskaper inom ditt område till tillverkningsbara och säljbara produkter. Du blir stationerad i Hudiksvall som medlem av vår teknikavdelning. Hudiksvall ligger drygt två timmar med tåg från Stockholm. Hudiksvall är en stad i expansion med god tillväxt av attraktiva boende med närhet till hav, sjöar och milsvida skogar.

Hexatronic verkar över ett stort geografiskt område med avseende på såväl försäljning som tillverkning, vilket på sikt ger tillgång till internationella kontakter i arbetet. Erfarenheter, möjligheter och utmaningar delas av våra systerbolag i såväl Nordamerika, Storbritannien och Nya Zealand varför ett tätt samarbete med dessa är en förutsättning för vår konkurrenskraft.

Vi hoppas verkligen att du ser attraktiva möjligheter att utvecklas tillsammans med oss på Hexatronic Cables and Interconnect i Hudiksvall.

Ansök:
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Thomas Ericsson på telefon 070-206 39 13 .

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31