Karlstads kommun söker trainee inom ekonomi

,
Karlstads kommun söker trainee inom ekonomi

ANNONS FRÅN HIGHER AMBITION VÅRTERMINEN 2018 – EJ AKTUELL

Kommunledningskontoret söker nu en trainee som ska arbeta med statistik- och analysarbete. Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. 

Vi söker Graduate Trainee inom ekonomi, med inriktning statistik och analys. Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Vi arbetar också med att driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad i samarbete med näringslivet och andra aktörer. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, juridik, upphandling, ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och IT-verksamhet.

Kommunledningskontoret söker nu en trainee som ska arbeta med statistik- och analysarbete. Vi söker framtida medarbetare till Higher Ambition Program med start i februari 2018, där vi tillsammans med dig kan utvecklas inom statistik- och analysområdet.

Vi tror att du:

  • Är nyutexaminerad (alternativt tar examen under första halvåret 2018) civilekonom.
  • Har ett intresse för utveckling av företag och organisationer.
  • Behärskar svenska i tal och skrift.
  • Är nyfiken engagerad och noggrann.

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. Samarbetspartners är Region Värmland, Effect Management, Paper Province, Handelskammaren, Studentkåren, KAU, LIV och de värmländska klusterorganisationerna.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året, i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

 Ditt traineeår på Karlstads kommun 2018
Initialt introduceras du i kommunens olika förvaltningar och bolag där du får kännedom om våra uppdrag och ansvarsområden. Du kommer därefter att bli involverad i olika uppdrag och projekt inom ditt kompetensområde. Handledning får du av våra erfarna medarbetare och du kommer att arbeta med många olika kompetenser i varierande uppdrag.

Vi satsar på din utveckling och vår ambition är att du blir en viktig del i vårt team under flera år med möjlighet att göra avgörande steg i din karriärutveckling.

Varför ska du välja Karlstads kommun?
Karlstads kommuns vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, talar om riktningen för kommunens utveckling – framåt och uppåt. Visionen är större och mänskligare än bara en siffra. Den förklarar varför Karlstads kommun måste anta utmaningen att skapa en lockande livsmiljö med hög livskvalitet samtidigt som vi växer. Utvecklingen mot 100 000 invånare måste gå hand i hand med en hög livskvalitet. Värdegrunden är gemensam för kommunens alla verksamheter och talar om hur vi ska arbeta för att uppnå visionen och hur kommunens medarbetare ska förhålla sig till Karlstadsborna och till sina kollegor. Den grundläggande kärnan i värdegrunden är att vi är till för Karlstadsborna.

I detta arbete är alla medarbetare en viktig pusselbit som bidrar med sin kompetens. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling, karriär och att kombinera jobb med familj och fritid.

Läs mer om Karlstads kommun här.

Ansök:
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Carina Strandberg på telefon: 054-540 12 13

Färdigheter

Upplagt på

2017-09-19