Karlstad universitet söker trainee inom ekonomi och planering

Karlstad universitet söker trainee inom ekonomi och planering

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Karlstads universitet utvecklar forskning och utbildning genom nyfikenhet, mod och ett starkt samhällsengagemang. Här jobbar omkring 1250 anställda och 16 000 studenter. Vi strävar efter en arbetsmiljö där medarbetare och studenter trivs, finner tillfredsställelse i arbetet och får gemenskap och personlig utveckling.
På avdelningen för ekonomi och planering ansvarar vi för strategiska och operativa frågor inom ekonomi och planering. Verksamheten utgår ifrån de krav och regler som ställs på statliga myndigheter rörande ekonomiska frågor och redovisningar. På avdelningen arbetar 30 medarbetare.
Nu söker vi en graduate trainee med placering inom avdelningen ekonomi och planering.

Vi tror att du:

  • Är redo för att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik.
  • Är en utåtriktad person som har lätt för att skapa kontakter eftersom ditt uppdrag innebär att du kommer ha många möten och samarbetsytor.
  • Tycker det verkar intressant med arbete på en ekonomiavdelning.

Vi söker dig som är nyutexaminerad civilekonom, eller tar din examen under 2018.

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.
Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Karlstads universitet
Du kommer introduceras i avdelningens arbete och bli involverad i de olika arbetsuppgifterna. Handledning får du av våra erfarna medarbetare. Du kommer att ingå i en härlig gemenskap av kollegor som hjälper varandra och har roligt på jobbet. Vi ger dig möjlighet att utvecklas professionellt och personligt.

Varför ska du välja Karlstads universitet? 
Den statliga sektorn omfattar cirka 250 myndigheter. Här finns stora möjligheter att du hittar din framtida karriär. Om du är nyfiken på hur det är att arbeta i en större statlig verksamhet är Karlstads universitet rätt plats. Karlstads universitet är en dynamisk miljö med studenter och forskare. Vi ger dig en inblick i hur det är att arbeta på en ekonomiavdelning med löpande och strategiska arbetsuppgifter.

Villkor
Som sökande skall du var nyutexaminerad eller ta din examen under år 2018.

Ansök
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta EvaLena Östlin 054-700 12 50.

Färdigheter

Upplagt på

2018-03-29