(OBS! TILLSATT) Karlstads kommun söker graduate trainee inom ekonomistyrning

(OBS! TILLSATT) Karlstads kommun söker graduate trainee inom ekonomistyrning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Vi söker en ekonom som nyss har tagit examen från universitet/högskola och nu är redo att omsätta teori till praktik. Har du ett intresse av att arbeta med ekonomistyrning i en offentlig organisation då kan du vara den vi söker! Du får arbeta tillsammans med trevliga kollegor och du får utvecklas genom stimulerande och viktiga arbetsuppgifter.

Vi söker dig som: 

  • har högskoleexamen med inriktning ekonomi
  • har en analytisk förmåga och ett flexibelt arbetssätt
  • kan arbeta självständigt och vill ta stort ansvar
  • har en god pedagogisk förmåga och har lätt för att bygga upp och bevara goda relationer.
  • kan växla mellan att arbeta på detaljnivå och med en övergripande helhet

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Karlstads kommun
Traineetjänsten kommer att delas mellan kommunledningskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen. Du kommer introduceras i arbetet och få handledning av våra erfarna medarbetare. Under året kommer du att bli involverad i olika arbetsuppgifter inom ekonomiområdet och du kommer att få en bra bild över de olika stegen i styrningsprocesserna. Vi satsar på din utveckling och vår ambition är att du blir en viktig del i vårt team under flera år med möjlighet att göra avgörande steg i din karriärutveckling

Varför ska du välja Karlstads kommun?
Koncernen Karlstad kommun består av både förvaltningar och bolag och här finns stora möjligheter att du hittar din framtida karriär. Under ditt traineeår kommer du att få delta i både barn- och ungdomsförvaltningens och kommunledningskontorets ekonomiarbete.Prognoser, analyser och utredningar ingår som en viktig del i arbetet.

Du kommer tillsammans med dina kollegor att delta i processerna runt kommunens budget, delårsbokslut och årsredovisning. Uppdraget ger dig en god inblick i kommunens spännande och intressanta verksamheter.

På kommunledningskontoret arbetar vi med ledning, styrning och uppföljning av kommunens förvaltningar och bolag. Vi arbetar också med att driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad i samarbete med näringslivet och andra aktörer.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

Ansök:
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Carina Strandberg på telefon: 054-540 12 13 eller Christina Widén 054-540 29 02

 

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31