(OBS! TILLSATT) Moelven Byggmodul söker Graduate trainee inom byggproduktion

(OBS! TILLSATT) Moelven Byggmodul söker Graduate trainee inom byggproduktion

Vill du jobba med hållbara produkter? Trä är ett hållbart material som kan bidra till att Sverige, Europa och världen når sina klimatmål. Samtidigt skapar våra produkter goda rum för våra kunder och tillsammans skapar vi goda rum för våra medarbetare

Vi söker dig som trivs med att leda andra i byggprocesser med moderna metoder. Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktionsanläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken, med hög färdigställandegrad från fabrik.

Vi tänker oss att du på sikt kommer jobba i en ledande position med fullt ekonomiskt ansvar för de projekt eller avdelningar du får ansvar för.

Vi tror att du:

  • Är nyutexaminerad ingenjör med bygginriktning
  • Vill bidra till att skapa goda rum genom ett modernt ledarskap.
  • Är intresserad av att jobba med människor
  • Vill jobba med industriframställda byggmoduler i trä.
  • Är resultatinriktad och lösningsorienterad med en vilja att bidra till vår lönsamhet.
  • Har kunskap i att läsa CAD-ritningar och kunna utföra enklare uppgifter i CAD-verktyg som Revit.
  • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

 Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Moelven Byggmodul
Du blir en del av Moelven erfarna team och får jobba tillsammans med kollegorna för att bli Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler. Du får följa hela flödet från säljarbetet, konstruktion och projektering, tillverkning, montage och slutligen överlämnandet till kund. Du får också möjlighet att lära känna koncernens hela värdekedja med totalt 3500 medarbetare i Sverige och Norge, och att bygga interna nätverk. Vi satsar på din och vår utveckling!

Varför ska du välja Moelven Byggmodul?
Vår personalidé är att Moelven ger människor som vill, möjligheter! Personalidéen beskriver vår syn på medarbetarna och den arbetsgivare vi strävar efter att vara.

Moelven Byggmodul är marknadsledande och har fyra produktionsenheter som bygger moduler till olika segment. Vi tar helhetsansvar gentemot kund och säljer nyckelfärdiga produkter. Har ett direkt samarbete med många arkitekter som utvecklar nya typer av boenden som vi sedan förverkligar. Vi i Moelven är övertygade om att man kommer att ha behov av bra hus och goda rum även i framtiden och ser på klimatsmart byggande i trä som en växande marknad med stor utvecklingspotential. Med modulbyggande blir tiden på montageplatsen mycket kortare eftersom det kommer färdigbyggda moduler som ställs på färdig grund. Detta är framtidens sätt att bygga, speciellt i storstäder där det är trångt och man inte vill stänga av trafiken under längre tider.

Ansök:
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Jeanette Löfberg på telefon: 070 282 16 46.

 

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31