(OBS! TILLSATT) Region Gävleborg söker Graduate trainee inom HR-Human Resources

(OBS! TILLSATT) Region Gävleborg söker Graduate trainee inom HR-Human Resources

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Vi arbetar för hög kvalitet, professionalism och effektiva tjänster till gagn för vår befolkning. 

HR-avdelningens uppdrag är att leverera tjänster inom HR- området, med rätt innehåll, kvalité och omfattning till Region Gävleborgs övriga verksamheter. Vårt fokus är alltid på kunden och våra värderingar bygger på respekt & ödmjukhet, öppenhet & ärlighet och professionalism & ansvar. 

Vi söker dig som ar genomgått en högskoleutbildning inom Personal och arbetslivsfrågor (PA) och är i början av din karriär. Du har stort intresse av att utveckla dig själva och vår organisation. Vi är en av Gävleborg läns största arbetsgivare och befinner oss i ett mycket intressant utvecklingsskede. Vi söker dig som vill få en bred och praktisk HR grund att stå på för en fortsatt karriär i en dynamisk organisation, med ett starkt samhällsbyggande uppdrag.

Vi tror att du: 

  • Är genuint intresserad av HR-frågor utifrån ett arbetsgivarperspektiv
  • Vill arbeta med människor och har intresse och förståelse för andra.
  • Är bra på att skapa relationer och nätverk.
  • Är nyfiken och vill utvecklas inom din profession
  • Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och förutsättningar
  • Trivs med att arbeta i team

Programmets upplägg:
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Region Gävleborg
Som HR trainee hos oss på HR avdelningen får du lära känna vår verksamhet och får även en förståelse av hela Region Gävleborgs uppdrag. Du kommer att få delta i interna utbildningar och få praktisk erfarenhet genom att prova på flera olika arbetsuppgifter inom avdelningens alla enheter.

  • HR-Bemanningsenhet,hanterar och tillsätter timvikarier och inhyrd vårdpersonal
  • HR-utvecklingsenhet, arbetar med att stödja och utveckla Region Gävleborgs HR processer
  • HR-Partnerenheten,är ett operativt och strategiskt stöd, som coachar och stödjer verksamhetens chefer inom alla HR processer
  • HR-Serviceenheter, hanterar löner och pensioner och support kring dessa.


Varför ska du välja Region Gävleborg?
Hos Region Gävleborg får du en bred erfarenhet och insyn i HR området samt en politisk styrd organisation. Som medarbetare i Region Gävleborg har vi tillsammans en viktig roll i att ständigt förbättra verksamheten till nytta för regionens medborgare. Du kommer att lära dig hur en stor HR avdelning arbetar med att stödja en organisation med 6500 anställda.

Förutom utbildning och teori, får du även praktisk erfarenhet genom att prova på flera arbetsuppgifter inom olika enheter inom HR avdelningen. Genom detta kommer du att få möjlighet att se vilka områden inom HR som intresserar dig mest. Hos oss finns möjlighet till nya utmaningar och utveckling. Här kan du växa i din roll men också anta nya utmaningar i andra verksamheter inom Region Gävleborg.

Jämsides med ditt arbete deltar du i ett omfattande traineeprogram som främjar din personliga utveckling, breddar ditt kontaktnät och ger dig kunskap om våra olika verksamheter. Under traineeperioden skapar du värdefulla kontakter både inom och utanför Region Gävleborg.

Ansök
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Marcus Lindroos på telefon 070-3767296.

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31