Region Värmland söker trainee till avdelningen för regional tillväxt

,
Region Värmland söker trainee till avdelningen för regional tillväxt

Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa? Det här är ett jobb för dig som vill jobba med regionala tillväxtfrågor och vara en viktig kugge i arbetet med att stärka Värmlands konkurrenskraft.

Dina arbetsuppgifter
Region Värmland söker nu en trainee som har ett särskilt intresse för företagande, näringspolitik och näringslivsfrämjande arbete. I arbetsuppgifterna ingår främst att ta fram beslutsunderlag, genomföra analyser, rigga workshops och kunskapsseminarier kring frågor som kopplar till de värmländska företagens utveckling, exportsamverkan, entreprenörskapsklimat, klusterutveckling och innovationsmiljö. I det dagliga arbetet kommer du att jobba tillsammans med Region Värmlands Näringslivsstrateg. Hos oss kommer du att ingå i ett härligt gäng som alla brinner för Värmlands framtid. Vi jobbar med regional utveckling inom många områden, bland annat infrastruktur, näringsliv, innovation och forskning, miljö, utbildning och kompetensförsörjning.

Din bakgrund
Vi tror att du:

  • Är nyutexaminerad eller examinerad med något års arbetslivserfarenhet.
  • Har ett särskilt intresse för företagande, konkurrenskraftsfrågor och andra näringspolitiska frågor.
  • Kommunikativ, pedagogisk och analytisk med god förmåga att problematisera, utveckla och förklara ett sammanhang.
  • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
  • Har utlandserfarenhet.
  • Är nyfiken, engagerad, effektiv och noggrann.
  • Har ambitionen att på sikt ta ett ledaransvar.

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12–14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Region Värmland
Initialt introduceras du i hela Region Värmlands verksamhet och får kännedom om våra uppdrag och ansvarsområden. Du kommer därefter att bli involverad i olika uppdrag och projekt som är knutna till det näringspolitiska arbetet. Du får en omväxlande och viktig roll och tempot kommer att vara högt.

Att jobba på Region Värmland
Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation. Vi skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i Värmland. Det är självklart för alla medarbetare på Region Värmland att bemöta alla respektfullt, motverka diskriminering och arbeta integrerat med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Vi värdesätter mångfald och arbetar för att vår arbetsplats kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat där varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara.

Vårt arbete utgår alltid från vår värdegrund och ledorden lyhördhet, handlingskraft ochkompetens.

Läs mer om Region Värmland

Ansök
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Birgitta Nilsson på telefon 054 – 701 10 55.

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-16