(OBS! TILLSATT) Rottneros Vallviks Bruk söker trainee inom process och miljö/energi

(OBS! TILLSATT) Rottneros Vallviks Bruk söker trainee inom process och miljö/energi

Vi är specialister på pappersmassa! Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer.

Rottneros tillverkar två huvudtyper av massa – mekanisk och kemisk – som är grunden i koncernens breda produktportfölj. Massatyperna anpassas efter kundens önskemål och användningsområde för att erbjuda en slutprodukt av högsta kvalitet.

Rottneroskoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget, SIA Rottneros Baltic i Lettland.

Koncernen har drygt 300 anställda och omsatte drygt 2 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018. I Vallviks Bruk arbetar ca. 190 anställda och bruket tillverkar långfibrig kemisk sulfatmassa som står för cirka 60 procent av koncernens produktion.

Utvecklas med oss på Vallviks Bruk
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår produktion och anläggning. Du är nyfiken på massaindustrin och vill vara med på vår resa mot framtiden.

Vår process är nästan fossilfri i sin energianvändning och vi fortsätter att satsa på kapacitetshöjning, bättre miljöprestanda och inte minst arbetsmiljön för våra anställda. Vi jobbar ständig med att optimera och effektivisera och ta fram nya produkter för våra kunder. Vi söker dig som vill vara med på vår resa.

Vi tror att du:

  • Är utbildad Ingenjör inom kemiteknik, cellulosa, miljö- och energi eller liknande
  • Har ett växande intresse för massatillverkning
  • Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
  • Vill arbeta med att bidra till en hållbar framtid tillsammans med oss!

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Vallviks Bruk AB
Varje dag ser annorlunda ut i en verksamhet där beslutsvägarna är korta och flexibiliteten hög.

I en trainee-roll hos oss öppnas det upp för möjligheter till roller inom företaget i framtiden. Du får möjlighet att ta ansvar och påverka utvecklingen i en överblickbar verksamhet.

Som trainee kommer du att få delta i hela massaprocessen för att skapa en tydlig bild av våra flöden; från stock till färdig massa i den högsta kvalité och utförande som kunder efterfrågar. Under året kommer du även ta del av återvinningssidan med hur vi hanterar och återvinner kemikalier, vårt miljöarbete osv.

Fokus kommer att vara inom områdena process, miljö och energi men det är viktigt att du får bred förståelse av samtliga av våra processer. Tillsammans med din handledare på Vallviks Bruk skapas Din utvecklingsplan utifrån dina kunskaper och strävan att lära.

Efter ett år på Vallviks Bruk hoppas vi att du fått en bild av vad du vill arbeta med i framtiden, att du känner dig trygg i din roll som ingenjör, och att du vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss.

Varför ska du välja Vallviks Bruk?
Hos oss blir du en del av ett i världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Du kommer att ingå i ett företag med kunniga medarbetare som med stort engagemang och målmedvetenhet arbetar i en stark utvecklingsfas med investeringar för en ökad produktion med fokus på miljön.

Ansök:
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Hanna Virsand på telefon: 0270-621 26.

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31