(OBS! TILLSATT) Sveaskog söker Graduate trainee inom produktion och logistik

(OBS! TILLSATT) Sveaskog söker Graduate trainee inom produktion och logistik

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen – en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. Vårt ansvar går bortom att vara skogsbrukare. Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten tar vi hand om den så att den kan fortsätta att fylla en viktig funktion även i framtiden. För att lyckas behöver vi jobba med drivna och kompetenta medarbetare som är redo att ta ansvar – och som vill vara med oss och visa vägen till ett hållbart samhälle.

Hos oss får du en unik start på din karriär samtidigt som du får chansen att utveckla verksamheten i Sveriges ledande skogsföretag!

Vi söker
Vi söker dig som vill utvecklas inom produktion och logistik. Huvudfokus under din traineetid hos oss blir att utveckla verksamheten samt implementera och följa upp åtgärder som främjar flöde, kvalitet och effektivitet. Du kommer att få insyn i ett flertal befattningar som alla bidrar till virkesflödet; exempelvis avverkningsledare, produktionstekniker och logistiker. Målet är att du ska få kännedom om den bredd som skogsbranschen erbjuder, och hur du kan bidra till den gröna omställningen och det hållbara skogsbruket.

Vi tror att du

  • Är en nyutbildad skoglig akademiker alternativt har en examen inom produktion och logistik.
  • Som person är du nyfiken och intresserad av vår bransch och du har viljan att arbeta med skogen i fokus och samtidigt bidra till tillväxt, välfärd och ett bättre klimat.

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 20 Graduate Trainees med traineetjänster i olika företag och organisationer, som kommer att träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi även att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Om Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största skogsägare (14%) och har 846 medarbetare över hela landet. Skogen med dess tillgångar är vår kärnverksamhet. Vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Dessutom gör vi markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Vår vision är att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

Ditt traineeår på Sveaskog
Programmet är indelat i fyra block. Under traineetiden varvas praktik och självständiga arbetsuppgifter med utbildningar och studiebesök.

Din ansökan
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor?

Kontakta Resultatområdeschef Rebecka Rödin på telefon: 070-652 40 72

 

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31