Företag & organisationer

Här kan du läsa vad traineeprogrammet Higher Ambition kan betyda för ditt företag eller din organisation.

Higher Ambition Program för företag och organisationer

I september 2024 startar en ny omgång av Higher Ambition Program – ett graduate traineeprogram som skall skapa möjligheter för de mest ambitiösa studenterna att bygga sin professionella karriär i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Samtidigt skall vi lösa utmaningen med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Ambitionen är att vårt program skall rankas topp 10 i Sverige inom fem år, i konkurrens med de stora företagens etablerade traineeprogram.

Är du intresserad att vara värdföretag/-organisation för en eller flera traineer?

Kontakta Maja Hedin, maja.hedin@effect.se eller 072-179 81 41.

Just nu pågår rekrytering av företag och organisationer som behöver stärka upp med framtidens ledare eller specialister. Vi vänder oss till organisationer och branscher som tror att ett modernt nyfiket ledarskap och fokus på förmågan att skapa socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde blir framgångsfaktorer för att öka konkurrenskraften i framtiden.

Grundläggande idé och plattform för Higher Ambition Graduate Trainee Program

 • Fokus på Modernt Ledarskap med avstamp i Hållbarhet – Socialt, miljömässigt, ekonomiskt.
 • Syfte att bygga relationer – mellan traineer, näringsliv och förvaltning, samt mellan värdorganisationer.
 • Lära av varandra – studiebesök hos flera deltagande företag/organisationer är en viktig del av traineeprogrammet.
 • Ledare från deltagande företag/organisationer medverkar i programmet (inspirerar, delar med sig av kunskap och erfarenheter).
 • Erfarna utbildare, toppföreläsare och inspiratörer i utbildningsprogrammet.
 • Flera forum och aktiviteter (digitala och Face2face) som möjliggör starkare relationer och utökat nätverk.

Vilka kan bli värdföretag/-organisationer?
Det vi tittar på i urvalet är att de skall kunna erbjuda relevanta uppgifter till traineen/-erna och vara en bra arbetsgivare. Det är viktigt för alla inblandade parter att Higher Ambition Program blir i absolut toppklass för både traineer och värdföretag/-organisationer. Vi eftersträvar en spännande mix av företag, organisationer, branscher och traineetjänster för att vi tillsammans skall skapa ett attraktivt program.

Vad får företaget/organisationen?
Förutom ambitiösa traineer får medlemmarna i konsortiet också stöd och hjälp inför och under programmet. Effect Management designar, koordinerar och genomför programmet i sin helhet men ni står för att skapa bra arbetsdagar och möjlighet till utveckling i er organisation.

Effect Management kommer att hantera ansökningsprocessen. Ni får exempelvis hjälp med annonsmallar, vi gallrar och sorterar ansökningar och vi gör den första bruttomatchningen. Vi kommer sedan att presentera 1-3 kandidater för er som vi tror passar bäst. Ni kan även få hjälp med traineeavtal om det behövs. 

I tillägg till detta får ni även möjlighet att träffas regelbundet mellan värdföretagen/-organisationerna där ni får möjlighet att dela erfarenheter, lyfta utmaningar och föra samtal om kompetensförsörjning och relaterade områden.

Kan vi söka specialister?
Ja. Vi kommer att fokusera på modernt ledarskap för framtidens ledare under utbildningsdelen, men även specialister kommer att få ut mycket av detta och några kanske till och med kan växa in i ledarrollen framöver.

 

Viktiga datum
12 februari 2024: Ansökan till höstens start av Higher Ambition Program öppnar.

24 mars 2024: Ansökan till höstens start av Higher Ambition Program stänger.  


September 2024: Traineeåret för Higher Ambition Program Värmland och Higher Ambition Program Gävledala startar. 

Just nu sker rekrytering av värdföretag & – organisationer till nästa omgång av Higher Ambition Program. Effect Management ansvarar för ansökningsprocess, matchning, formalia och utbildning. Programmet startar i september 2023 och sträcker sig över 12 månader. Programmet innebär en traineeanställning, ett gemensamt utbildningsprogram om 12-14 dagar samt sociala aktiviteter.

Vad kostar det?

För prisinfo kontakta:

Värmland & Gävledala 
Maja Hedin
072 – 1798141
maja.hedin@effect.se

Fördelar

För företag och organisationer

 • Fånga upp de mest ambitiösa studenterna från universitet och högskola
 • Långsiktig kompetensförsörjning och ledarutveckling
 • Stödja varandra när det gäller erfarenheter av traineeprogram och utveckling av talanger.
 • Nya nätverk mellan företag/organisationer
 • Attraktiva arbetsgivare för traineer med erbjudande om relevant utbildningsprogram inom ramen för traineeåret
 • Kan dela på ansvar, kostnad och behöver inte skapa egna traineeprogram
 • Får ”hjälp” med allt vad traineeanställningar innebär