(OBS! TILLSATT) Karlstads kommun söker Graduate Trainee inom fysisk planering med inriktning översiktsplanering

(OBS! TILLSATT) Karlstads kommun söker Graduate Trainee inom fysisk planering med inriktning översiktsplanering

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får över 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och att tillsammans med näringslivet och andra aktörer driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, juridik, upphandling och samhällsplanering. Planeringsenheten, med sina 10 medarbetare, ansvarar för kommunens översiktliga fysiska planering samt markstrategiska frågor, och ligger under kommunledningskontorets tillväxtcentrum.

Planeringsenheten söker nu en trainee som huvudsakligen ska delta i arbetet med kommunens nya översiktsplan (ÖP 2050) men också delta i arbetet med andra markanvändningsfrågor av strategisk karaktär. Vi söker en medarbetare till vårt Graduate Traineeprogram som med start i september 2019 vill vara med och utveckla Karlstad för Karlstadsborna mot år 2050.

Vi tror att du:

  • Är nyexaminerad (alternativt tar examen under första halvåret 2019) planarkitekt (FPR, MSA), eller arkitekt (SAR, MSA) med ett intresse för översiktlig fysisk planering.
  • Har ett tydligt utvecklings- och tillväxtfokus
  • Har god gestaltningsförmåga.
  • Behärskar svenska i tal och skrift.
  • Är nyfiken, engagerad och noggrann.

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Karlstads kommun
Som en start kommer du att introduceras i kommunens organisation med dess olika förvaltningar och bolag. Du kommer därefter att involveras i arbetet med kommunens nya översiktsplan och andra spännande uppdrag med koppling till strategisk markanvändning. Handledning får du av våra erfarna och duktiga medarbetare som har olika bakgrunder och kompetenser. Vi kommer att satsa på din utveckling, och vi vill ge dig möjligheter till avgörande steg i din karriärsutveckling, med ambitionen att du på sikt blir en del av vårt team.

Varför ska du välja Karlstads kommun?
Karlstads kommuns vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, talar om riktningen för kommunens utveckling – framåt och uppåt. Visionen är större och mänskligare än bara en siffra. Den förklarar varför Karlstads kommun måste anta utmaningen att skapa en lockande livsmiljö med hög livskvalitet samtidigt som vi växer. Utvecklingen mot 100 000 invånare måste gå hand i hand med en hög livskvalitet. Värdegrunden är gemensam för kommunens alla verksamheter och talar om hur vi ska arbeta för att uppnå visionen och hur kommunens medarbetare ska förhålla sig till Karlstadsborna och till sina kollegor. Den grundläggande kärnan i värdegrunden är att vi är till för Karlstadsborna.

I detta arbete är alla medarbetare en viktig pusselbit som bidrar med sin kompetens. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling, karriär och att kombinera jobb med familj och fritid.

Läs mer om Karlstads kommun på www.karlstad.se

Ansök:
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Olle Wikberg på telefon: 070-650 37 50.

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31