Näringslivskontoret Borlänge söker Graduate Trainee med inriktning turism, upplevelser och marknadsföring

Näringslivskontoret Borlänge söker Graduate Trainee med inriktning turism, upplevelser och marknadsföring

Näringslivskontoret i Borlänge söker en trainee som ska arbeta med evenemang och marknadsföring av Händelsestaden Borlänge. Arbetet sker i samverkan med handel, besöksnäring och kommunala instanser. Vill du vara med och skapa upplevelser för Borlängebon och locka besökare till Borlänge Kommun?

Dalarna är en fantastisk plats att leva på. Borlänge kommun med sina dryga 52 100 invånare ligger i hjärtat av Dalarna. Vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här.  Hos oss har du nära till allt, både natur, en intressant arbetsmarknad och många upplevelser såsom restauranger, handel och evenemang. Vi är stolta över det rika kultur- och fritidsliv, det välmående och ständigt växande näringslivet och den närhet till naturupplevelser som kommunen erbjuder. Vi har ett logistiskt strategiskt läge med goda kommunikationsmöjligheter, vilket gör det lätt för besökare att ta sig till vår stad.

Arbetsbeskrivning
Ditt övergripande uppdrag är att verka för utveckling av Borlänge kommuns näringsliv och för regionens tillväxt. Målet är ett gott företagsklimat, ökad konkurrenskraft samt en hållbar tillväxt. Det operativa uppdraget spänner över arbetsuppgifter som är kopplade till att samla och skapa upplevelser, vara drivande i planering och genomförande av evenemang samt marknadsföring av Borlänge.

Uppdraget har en samordnande och kommunikativ prägel där mycket av uppdraget handlar om marknadsföring, planering och genomförande av evenemang. Du kommer att samverka på lokal nivå och jobba med att utveckla och driva projekt med många olika intressenter och samarbetspartners. Den organisatoriska placeringen är på Näringslivskontoret som ligger under Samhällsbyggnadssektorn och du rapporterar till näringslivsutvecklare inriktad på handel. Du kommer även arbeta nära näringslivskontorets ansvariga för kommunikation, evenemang och turism samt kommunens kultur- och fritidsenhet. Avgörande faktorer för framgång är samverkan, dialog och engagemang.

Vi tror att du:

  • Är nyutexaminerad turismutbildad med kommunikationskunskaper
  • Har ett intresse för utveckling av företag och organisationer
  • Behärskar svenska i tal och skrift
  • Är nyfiken, engagerad och noggrann och trivs med att samarbeta i stora grupper
  • Är en initiativtagare med handlingskraft

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Dalarna tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året, i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår hos Borlänge kommun 2019-2020
Initialt introduceras du i kommunens uppdrag. Sedan får du starta upp i olika uppdrag och projekt inom ditt kompetensområde. Handledning får du vår näringslivsutvecklare inriktad på Handel och du kommer att arbeta med många olika kompetenser i varierande uppdrag. Vi satsar på din utveckling och vår ambition är att du sedan blir en viktig del i vårt team med möjlighet att göra avgörande steg i din karriärutveckling.

Varför ska du välja Näringslivskontoret Borlänge?

  • Du får i och med dina uppdrag ett varierande arbete
  • Du får utmanande uppdrag som utvecklar dig
  • Du får vara med och bidra till Borlänge kommuns utveckling
  • Du får arbeta med personer som besitter erfarenheter och kunskaper inom många olika områden
  • Du får använda din kreativitet och framåtanda till genomföranden som utvecklar Borlänge

Ansök
Ladda upp CV och videoansökan i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan! Gå till ansökningsformuläret >>

Har du frågor? Kontakta Angelica Ekholm på telefon 0243-741 25.

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-31